3.2.2009 - Ledy na Smrku
V pondělí po stěně jsme byli omrknout ledy na Smrku. Více zde.
3.2.2009 - Stěna Rožnov
Konečně jsem přidal komentář k metodickému setkání v Rožnově (tady) a samozřejmě jsem připojil i fotky.

Oddílové zprávy - 2008 Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006
Členská schůze Bližší info: Jana Girardová Datum vložení: 19.11.2008
Datum konání: pátek, 28.11.2008
Čas: 17.30 hod.
Místo: restaurace "U Kociána" - Trojanovice
Program:
  1. Volba návrhové a mandátové komise
  2. Zpráva o činnosti výboru SK
  3. Zpráva o hospodaření v roce 2007
  4. Zpráva kontrolní komise SK
  5. Informace o rozvoji střediska a provozu s.r.o.
  6. Informace o sportovní činnosti SK a LOMu
  7. Informace o členské základně SK
  8. Diskuse
  9. Usnesení
Sportovní činnost, prosím, nahlaste J. Matúšovi na emailovou adresu houst@cmail.cz. Prosíme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku, který můžete odevzdat na členské schůzi. Nezapomeňte na zaplacení členských příspěvků, zájemci o lístek na lanovku a vleky přineste své fotky a příslušný obnos.
Za výbor: Jana Girardová